Bảo Vệ Huỳnh Long

Bạn đang là nhân viên bảo vệ của Công Ty DVBV Huỳnh Long,như vậy bạn có biết xuất xứ từ "Huỳnh Long " và những người sáng lập có liên quan gì không?
Bạn đang là một đối tác của Công Ty chúng tôi,bạn có suy nghĩ thế nào về tiêu đề tên hiệu của Công ty Huỳnh Long?
Xin mạn phép nói ngay là:
A)Tiền thân sáng lập viên là:
1/Huỳnh Đức Thọ:
-là võ sư chưởng môn phái Võ Bình Định Huỳnh Long.Nguyên là Chủ Tịch Hội võ cổ Truyền Tp HCM(1990-1992).Tên của Công Ty DVBV Huỳnh Long có ý nối tiếp truyền thống thượng võ của môn phái trong sự nghiệp đóng góp trong phong trào an ninh trật tự của xã hội
-Nguyên là Luật Sư Tòa Thượng Thẩm Saigon(1973-1975)
-Nguyên Cán Bộ Pháp chế tại Cảng Saigon(1984-1987)
-Xuất ngoại truyền bá Y Võ Huỳnh Long tại Ý(1992)
-Giáo viên CẤP 3 tại các trường PTTH Hồng Đức(Tân Bình)Nhân Văn(TB)Hòa Bình(Quận 10)
-Sáng lập viên và là Cố vấn Hội Đồng quản trị Công Ty DVBV Huỳnh Long(từ 2005 đến nay)
-Cán bộ Đào Tạo- Phòng Tổng Chỉ Huy Công Ty Liên Doanh DVBV Yuki Sepre 24(2004-2006)
-Cố vấn Kiêm Trưởng Phòng Đạo Tạo Công Ty Đại Nam Bình Dương Sóng Thần(2006-2007)
-Giám Đốc Công Ty DVBV Việt Sinh(2007)

2/Huỳnh Thanh Vũ: môn sinh Võ Sư của võ phái Bình Định Huỳnh Long(từ 1986 đến nay
- Đồng Sáng lập viên kiêm Giám Đốc Công Ty DVBV Huỳnh Long.
Với chủ trương dùng tôn chỉ võ đạo hành hiệp trượng nghĩa trong khuôn khổ nhà nước, góp
Phần ổn định an ninh trật tự với chánh quyền và nhân dân...Sử dụng kiến thức văn học cũng như chuyên ngành võ thuật áp dụng trong việc đào tạo nhân viên bảo vệ qua các ngành học:


01/Nghiệp vụ bảo vệ
02/Luật pháp trong ngành bảo vệ
03/Kỷ thuật Sơ Cấp Cứu trong võ học
04/Kỷ thuật Đối Kháng chống kẻ gian
(Vỡ thuật trong ngành Bảo vệ)
05/Kỷ thuật Phòng Cháy Chữa Cháy
06/Đạo Đức Trong ngành bảo vệ
07/Kỷ năng Giao tiếp trong ngành bảo vệ
08/Ngoại ngữ giao tiếp cơ bản...
Công Ty DVBV Huỳnh Long được sáng lập bởi những người có quá trình như đã nói ở trên,chúng tôi đã có vinh dự là công Ty DVBV đầu tiên có mặt tại Tỉnh Long An,và luôn luôn giữ vững thành tích góp phần tạo công ăn việc làm cho công nhân cũng như đã đóng góp vào thư nhập kinh tế của tỉnh Long An nói riêng và Việt Nam nói chung từ ngày thành lập đến nay
Mong rằng toàn thể chúng ta từ Hội Đồng Quản Trị trở xuống mọi nhân viên cố gắng giữ vững thành tích nói trên mà càng nổ lực vươn cao hơn nữa
Ngày 04/10/2018
Cố vấn công Ty DVBV Huỳnh Long

Bảo Vệ Huỳnh Long

Bảo Vệ Huỳnh Long

Bảo Vệ Huỳnh Long

Bảo Vệ Huỳnh Long

Bảo Vệ Huỳnh Long
Bảo Vệ Huỳnh Long

Tin khác

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long

Tin khác