HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT CHO NGÀNH BẢO VỆ!!!

Có thể nói rằng công tác huấn luyện võ thuật cho ngành bảo vệ không phải là dễ dàng vì nó phải thích nghi với thực tế là đối đầu với trộm cướp,nhiều...

Bảo Vệ Huỳnh Long

Bạn đang là nhân viên bảo vệ của Công Ty DVBV Huỳnh Long,như vậy bạn có biết xuất xứ từ "Huỳnh Long " và những người sáng lập có liên quan gì khôn...

Phát triển dịch vụ bảo vệ uy tín chuyên nghiệp...

Trước nhu cầu thực tế của xã hội, nhiều công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp ra đời. Nhưng để duy trì, tồn tại và phát triển, ngoài cái...

Sức ép cạnh tranh ngành dịch vụ bảo vệ

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ đang ngày càng phát triển ở nước ta với sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ.