VÕ THUẬT

YDSP mở các lớp học võ thuật đào tạo từ lớp cơ bản đến năng cao nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho từng cônng ty, nhằm triển kỹ năng phòng vệ và tự vệ cho từng nhân viên để đảm bảo hoàn thành tốt công nhiệm vụ được giao.

VÕ THUẬT

VÕ THUẬT

VÕ THUẬT

VÕ THUẬT

VÕ THUẬT
VÕ THUẬT

Tin khác

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huỳnh Long

Tin khác